Kıvılcım Çorakbaş, F., ve Z. . Kunt. “Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 753-75, doi:10.47613/reflektif.2023.137.