Turan, Z. “Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 607-19, doi:10.47613/reflektif.2023.127.