Doğan, A. “Yaratıcı Müzik Kenti Kırşehir: Ustalardan Çıraklara El Verme”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 777-94, doi:10.47613/reflektif.2023.138.