Erbil, F. “Türkiye’de Krizler, Afetler Ve Çocuk”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 2, Haziran 2023, ss. 357-72, doi:10.47613/reflektif.2023.110.