Erdoğan, E. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 1, Ocak 2023, ss. 1-3, doi:10.47613/reflektif.2023.88.