Uyan Semerci, P., E. Erdoğan, E. Toros, Z. Taşkın, ve G. Doğan. “Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme Ve Etki”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 1, Ocak 2023, ss. 127-56, doi:10.47613/reflektif.2023.97.