Sever, O. “Antroposen Krizinde Batı Bilgeliğini Düşünmek”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 3, Eylül 2022, ss. 389-07, doi:10.47613/reflektif.2022.79.