Badur, S., ve I. Arıcan. “Bilgi Düzensizlikleri Ve İnfodemi İçin Bir Örnek: Aşı Karşıtlığı”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 2, Haziran 2022, ss. 341-50, doi:10.47613/reflektif.2022.74.