Koçer, S. “Bir İnsan Ve Toplum Problemi Olarak Yanlış Bilgi”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 2, Haziran 2022, ss. 333-9, doi:10.47613/reflektif.2022.73.