Özkan, G. “Twitter Kullanan Ebeveynlerde Covid-19 Aşı Karşıtlığı: Tematik Bir Analiz”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 2, Haziran 2022, ss. 305-30, doi:10.47613/reflektif.2022.72.