Turper Alışık, S., ve W. Aslam. “Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri Ve Çözüm Önerileri”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 2, Haziran 2022, ss. 287-03, doi:10.47613/reflektif.2022.71.