Irgil, E. “Konumsallık, Mülakatlar Ve Göç Çalışmalarında Araştırmacı Olmak”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 2, Haziran 2022, ss. 353-67, doi:10.47613/reflektif.2022.75.