Nuhrat, Y., ve G. U. Göksel. “Özel Dosya: Gündelik Hayatta Etik Ve Ahlak”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 1, Ocak 2022, ss. 5-10, doi:10.47613/reflektif.2022.51.