Erdoğan, E. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 1, Ocak 2022, ss. 1-3, doi:10.47613/reflektif.2022.50.