Erdoğan, E. “Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 1, Ocak 2022, ss. 223-41, doi:10.47613/reflektif.2022.66.