Nacar, S., ve F. Çiçekoğlu. “İki Şafak Arasında Etik Ve Ahlak: Selman Nacar’la Filmlerindeki İkilemlere Dair Söyleşi”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 1, Ocak 2022, ss. 169-77, doi:10.47613/reflektif.2022.62.