Nuhrat, Y. “Özdüşünümsellik Üzerinden Etik Düşünmek”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy 1, Ocak 2022, ss. 191-8, doi:10.47613/reflektif.2022.64.