Uğur, A. “Antroposen: İklim Krizi Mi Yoksa Uygarlık Krizi Mi?”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 3, Ekim 2021, ss. 557-79, doi:10.47613/reflektif.2021.46.