[1]
B. Ünver, Özlem Sertel Berk, ve N. Karamustafalıoğlu, “Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme”, RSBD, c. 2, sy 3, ss. 441–459, Eki. 2021.