[1]
F. Kıvılcım Çorakbaş ve Z. . Kunt, “Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler”, RSBD, c. 4, sy 3, ss. 753–775, Eki. 2023.