[1]
Z. Turan, “Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine”, RSBD, c. 4, sy 3, ss. 607–619, Eki. 2023.