[1]
F. Erbil, “Türkiye’de Krizler, Afetler ve Çocuk”, RSBD, c. 4, sy 2, ss. 357–372, Haz. 2023.