[1]
P. Uyan Semerci, E. Erdoğan, E. Toros, Z. Taşkın, ve G. Doğan, “Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme ve Etki”, RSBD, c. 4, sy 1, ss. 127–156, Oca. 2023.