[1]
G. Özkan, “Twitter Kullanan Ebeveynlerde Covid-19 Aşı Karşıtlığı: Tematik Bir Analiz”, RSBD, c. 3, sy 2, ss. 305–330, Haz. 2022.