[1]
S. Turper Alışık ve W. Aslam, “Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri ve Çözüm Önerileri”, RSBD, c. 3, sy 2, ss. 287–303, Haz. 2022.