Işık, İdil, Doğan Yenisey, K. ve Uyan Semerci, P. (2021) “Özel Dosya: Çalışma”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), ss. 335–339. doi: 10.47613/reflektif.2021.33.