Erdoğan, E. (2021) “Editörden”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), ss. 333–334. doi: 10.47613/reflektif.2021.32.