Ünver, B., Sertel Berk, Özlem ve Karamustafalıoğlu, N. (2021) “Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), ss. 441–459. doi: 10.47613/reflektif.2021.39.