Turan, İlter (2020) “Sosyal Bilimi ve Sosyal Bilimciyi Düşünürken”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), ss. 145–153. doi: 10.47613/reflektif.2020.5.