Nuhrat, Y. ve Çiçekoğlu, F. (2021) “Tiyatronun ‘Çevirme İşi’: Pelin Esmer Filmleri Üzerinden Cinsiyetlendirilmiş Duygusal Emek”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), ss. 513–525. doi: 10.47613/reflektif.2021.43.