Turan, İlter (2021) “Liberal Demokrasi Zorlanıyor: Sosyo-Ekonomik ve Teknolojik Değişimin Etkileri Üzerinde Düşünceler”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), ss. 311–327. doi: 10.47613/reflektif.2021.30.