Erdoğan, E. (2021) “Editörden”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), ss. 185–186. doi: 10.47613/reflektif.2021.22.