Sözen, Y. (2020) “Halkın İradesi Demokrasiye Karşı: Türkiye’de Popülist Otoriterleşme”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), ss. 9–30. doi: 10.47613/reflektif.2020.3.