Cihan, Özlem (2021) “Bir Mekânsal Pratik Olarak Transit Hareketlilik: İstanbul’un Metrobüsü”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), ss. 249–262. doi: 10.47613/reflektif.2021.27.