Erçetin, T. (2020) “Popülist Arzu: ‘İhtiyacınız Olan Tek Şey Sarayın Ekranlarından Ziyade Halkın Kalbi’”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), ss. 49–79. doi: 10.47613/reflektif.2020.2.