Boyraz, C. (2020) “Türkiye’de Popülizm ve Demokrasi: Cumhuriyet Halk Partisi Örneği”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), ss. 31–47. doi: 10.47613/reflektif.2020.1.