Bolak Boratav, H. (2021) “Feminizm ve Psikoloji: Sıkıntılı bir İlişki”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), ss. 143–163. doi: 10.47613/reflektif.2021.19.