Bildirici, F. (2024) “Açık Kaynak Yapay Zeka: Sorumlu Yapay Zeka Geliştirmeye Bir Yaklaşım”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), ss. 73–81. doi: 10.47613/reflektif.2024.145.