Yavuz, Öze (2023) “Doğarken Ölen, Ölürken Doğan Şahmaran”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3). Erişim adresi: https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/280 (Erişim: 5 Mart 2024).