Aksoy, A. ve Özçetin, B. (2023) “Özel Dosya: Bir İmkân Alanı Olarak Kültür”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 553–562. doi: 10.47613/reflektif.2023.124.