Erdoğan, E. (2023) “Editörden”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 549–551. doi: 10.47613/reflektif.2023.123.