Sert, A. ve Tüysüz, N. (2023) “Sanatta Sansür Mekanizması Nasıl İşliyor: OHAL ve Sonrası”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 643–652. doi: 10.47613/reflektif.2023.129.