Çelen, M. ve Keskiner, S. (2023) “Sarp Keskiner ile İzmir Bağımsız Sanat İnisiyatifleri Üzerine Söyleşi”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 697–708. doi: 10.47613/reflektif.2023.133.