Sezgin, S., Binark, M., Demir, E. M. ve Özsu, G. (2023) “Rüzgâra Karşı Yelken Açanlar: Türkiye’de Müzik Endüstrisinde Platformlaşmayı Çalışmak”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 723–735. doi: 10.47613/reflektif.2023.135.