Doğan, N. B. (2023) “Beyoğlu’n(d)a Mekansal ve Zamansal Dönüşler: Bir Üretim Mekanı Olarak: Beyoğlu Düşerse”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 739–750. doi: 10.47613/reflektif.2023.136.