Kıvılcım Çorakbaş, F. ve Kunt, Z. . (2023) “Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 753–775. doi: 10.47613/reflektif.2023.137.