Turan, Z. (2023) “Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 607–619. doi: 10.47613/reflektif.2023.127.