Doğan, A. (2023) “Yaratıcı Müzik Kenti Kırşehir: Ustalardan Çıraklara El Verme ”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), ss. 777–794. doi: 10.47613/reflektif.2023.138.