Erbil, F. (2023) “Türkiye’de Krizler, Afetler ve Çocuk”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), ss. 357–372. doi: 10.47613/reflektif.2023.110.