Erdoğan, E. (2023) “Editörden”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), ss. 1–3. doi: 10.47613/reflektif.2023.88.